Gnostische ideeën binnen verschillende godsdiensten

Teneinde het schrijven van alweer zo’n zwaar stuk van een tot nu toe toch zeker tienluik over gnosticisme nog even uit te stellen, ging ik nog eventjes patiencen. CIA keek toe hoe ik vals aan het spelen was. Ja, als je dat niet doet, komt het spel 9 van de 10 keer niet uit en dan is er niks an. Dan ben ik al boos voordat ik aan mijn artikel begin. Vandaag gaan we het hebben over wat ik zoal zie aan gnostische elementen in verschillende godsdiensten. Hoe minder, des te gezelliger en vrediger het geloof.

Wat zijn de criteria?

 • De vrouw naar beneden duwen.
 • Veel regels die je allemaal moet opvolgen.
 • Gelovigen mogen anderen aanvallen (onder bepaalde voorwaarden).
 • De hele dag bezig moeten zijn met het geloof.
 • Déze religie is de enige juiste.
 • Zendingsneigingen.
 • Gelovigen mogen liegen (onder bepaalde voorwaarden).
 • De gelovigen zijn door God uitgekozen.
 • Geloof in de zondeval en dat mensen schuld daarvoor in zich zouden dragen.
 • Een harde opvoeding voor kinderen.
 • We kunnen nog een punt toevoegen: het gebruik van magie en het vervloeken van mensen zijn ook gnostische praktijken.

Hindoeïsme

We gaan beginnen met een godsdienst waarvan ik net genoeg weet om twee gnostische punten te herkennen: het hindoeïsme:

 • De vrouw staat onder de man. Sommige gelovigen verbranden echtgenotes zelfs levend samen met hun man wanneer die overlijdt. Gelukkig is dit wel erg ouderwets inmiddels.
 • De godsdienst kent veel regels.

Verder mogen gelovigen niet liegen en anderen geen kwaad doen. Ze zijn ook niet dagelijks veel tijd kwijt met het geloof en kennen geen zondeval. Ze zijn tevens niet door God uitgekozen voor een missie en willen anderen niet bekeren. Ze zijn niet hard voor kinderen, maar hebben geduld met ze. Dit is een keurige en fatsoenlijke godsdienst, zolang weduwes mogen blijven leven.


Jodendom

In het joodse geloof zie ik ook niet veel gnostische elementen. Alleen de Zohar, het boek van de Kabbala, schijnt wel vol te staan met gnosticisme. Maar Joodse gelovigen geloven gewoon in de Thora. Ze kennen geen zondeval, geen discriminatie van vrouwen, geen bekeringsdrang en geen recht om kwaad te mogen doen of te liegen. Ook voor kinderen zijn ze lief. Alleen twee dingen vond ik:

 • Er zijn veel regels in de joodse godsdienst. Vooral het kosher eten is een hele opgave, hoewel er wel logica in de voeding zit. Ze eten bijvoorbeeld geen vlees van vleesetende dieren.
 • Joodse mensen geloven dat God hen uitverkoren heeft, hoewel ik ook een aantal gelovigen gesproken heb, die dat onzin vinden en zeggen dat geen Jood dat gelooft. Dit punt verliest dus aan waarde in de moderne tijd.

Het joodse geloof is met deze lage gnostische score ook gezellig en vredelievend. Ze hebben veel feesten met lekker eten ook.


Christendom

In het christendom zijn heel veel verschillende groeperingen, kerken en sektes. Alleen de originele orthodoxe kerk is redelijk heel gebleven door de twee eeuwen van haar bestaan heen. Daarom neem ik het algemene, officiële geloof als uitgangsbasis voor de gnostische test. Wat vinden we dan?

 • Bekeringsneigingen! Hoewel die tegenwoordig wel uit de mode zijn.
 • De orthodoxe kerk gelooft absoluut niet in schuld door de zondeval en stelt dat God nog steeds van de mensen houdt, als ze kwaad hebben gedaan en vergeving zoeken. Alle andere kerken hebben het gnostische punt dat mensen wél schuldig zouden zijn door Adam en Eva van de gnosticisten overgenomen. Jezus heeft het echter nooit gezegd en dus is dit geen origineel standpunt van het christendom.

Dit is de laagste score tot nu toe en maakt ook het christendom tot een gezellige, vredelievende godsdienst. Mensen mogen anderen geen kwaad doen en worden zelfs opgeroepen tot naastenliefde. Magie en dat soort occulte troep zijn strict verboden en ‘een valse getuigenis afleggen’ oftewel liegen mag ook niet. Man en vrouw zijn gelijk, hoewel de apostel Paulus nog wel eens onderscheid maakte. Maar christenen geloven wat Jezus zei en dat was dat iedereen gelijk is. Ook zei hij dat ouders geduld en liefde moeten hebben voor kinderen.


Boeddhisme

Kampioen niet-gnosticisme vandaag is het boeddhisme! Daar zit helemaal niets in wat mensen schuldig maakt. Geen bekeringsneigingen, kwaad doen mag echt op geen enkele manier, man en vrouw zijn gelijkwaardig en het stikt er ook niet van de regeltjes. Wat ik alleen wel moeilijk vind aan deze godsdienst, is dat ze niet echt een God kennen aan wie je hulp of raad kunt vragen. Je moet alles zelf doen. Maar dat is niet gnostisch! Het boeddhisme is helemaal vredelievend.


Zoroastrisme of Yazdan

Sinds de oorlog in Syrië is een heel oude natuurgodsdienst naar buiten gekomen, omdat diens aanhangers verschrikkelijk gemarteld zijn door islamterroristen: de Yazdan met gelovigen die yezidi’s worden genoemd. Ik had Koerdische vrienden die deze godsdienst aanhingen en heb toen de boeken van Zaratoestra besteld en erin gegrasduind. Het allerbelangrijkste punt van de profeet Zaratoestra, die rond 1250 v.C. in Perzië leefde, was geven om het milieu. Kijk eens hoe modern!

Veel volkeren waren toen nog nomaden en die maakten de natuur kapot met die enorme geiten, schapen, paarden en kamelen van ze. Die lieten ze overal maar vrij grazen en nooit plantten ze nieuwe struiken, bomen of gras aan. Dit is één van de beste bronnen om te weten dat klimaatverandering echt niet iets is van alleen onze tijd. Die hele Centraal-Aziatische steppen zijn zo kaal en droog geworden door eeuwenlang asociaal gedrag van nomaden. Aan ons om die weer eens mooi opnieuw te beplanten, zodat het klimaat er niet meer zo rigide is.

Zaratoestra had ook regels voor hygiëne en die waren best hard. Menstruerende vrouwen moesten bijvoorbeeld een week lang afgezonderd in een kamer zitten. En overleden mensen werden naar een nabijgelegen bergtop gebracht. Daar was een huis zonder dak gebouwd, waar de dode lichamen met een overigens prachtige ceremonie naar toe werden gebracht, zodat de gieren ze konden opeten. Na een aantal weken werden de resten keurig netjes begraven. Deze rituelen worden door de meeste gelovigen tegenwoordig niet meer aangehouden, omdat ze wat barbaars worden gevonden. Alleen in India waar veel Perzische yezidi’s naar toe gevlucht zijn door de eeuwen heen, wordt het nog sporadisch gedaan.

Maar gnostische elementen … laten we eens kijken. Yezidi’s hebben als allereerste punt in hun geloof dat ze goede dingen moeten doen. Schattig: in het Koerdisch is het woord voor ‘doen’ ‘çê kirin’. Dat çê betekent ‘iets goeds’. Zo belangrijk is het in dit geloof om een goed mens te zijn. Liegen mag niet, magie en kwaad doen dus ook niet. Mensen zijn niet schuldig aan het kwaad, man en vrouw zijn gelijkwaardig (kijk maar naar de vrouwelijke strijders bij Koerden en Perzen) en ze zijn lief voor kinderen. Geen zendingsdrang ook. Nee, in deze godsdienst zit ook geen enkel gnostisch element.


Laatste maar niet minste: de islam

Volgens de islam dienen gelovigen bij twijfel aan de regels altijd de laatste woorden van profeet Mohammed te nemen. Daar kijken we dus naar in de beoordeling van deze godsdienst op gnostische elementen. Wat zien we dan?

 • Vrouwen staan onder de man: ja heel erg zelfs. Ze mogen gestenigd worden als ze vreemdgegaan zijn, zelfs zonder bewijs. Hun getuigenis is minder waard dan die van een man, ze moeten naar hun man en de mannen in hun familie luisteren en vele gelovigen denken zelfs dat ze zich moeten sluieren. Volgens mij is dat laatste overigens meer een tip geweest van Mohammed en geen eis.
 • Bekeringsneigingen: ja.
 • De islam gelooft dat ze de enige juiste godsdienst is en iedereen moet zich eigenlijk toch wel bekeren.
 • Moslims mogen anderen aanvallen, wanneer ze het gevoel hebben dat ze bedreigd worden. Ze mogen dan zelfs ongelovigen vermoorden of een oorlog starten.
 • Ook mogen moslims liegen tegen niet-moslims.
 • Er zijn zoveel regels dat het leven van een moslim is ingedeeld in halal: mag wel en haram: mag niet.
 • Moslims zijn lief voor kleine kinderen, maar vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn ze heel hard en veeleisend. Veel moslima’s hebben me verteld dat ze vanaf hun eerste menstruatie plotseling als de vijand worden gezien en behandeld.

Wat moslims níet kennen, is het schuldig zijn aan de zondeval of dat ze uitverkoren zijn. Dat is het enige gnostische standpunt dat de islam niet kent. Dit geloof is daarmee heel erg beïnvloed door het gnosticisme. Het lijkt erop dat profeet Mohammed niet, zoals de meeste theologen denken, een Arabische godsdienst wilde oprichten, maar dat hij het gnosticisme onder een nieuw hoedje wilde verbreiden. Dat is hem goed gelukt. Niemand is ooit moslim geworden uit vrije wil. Iedereen is ertoe gedwongen of gemanipuleerd, doordat gelovigen vertelden dat het de godsdienst van de vrede zou zijn. Dat is simpelweg niet waar. De islam is zwaar agressief naar vrouwen toe, propageert een harde opvoeding voor kinderen en mag niet-moslims aanvallen en discrimineren.


Eindnoot

Ik had niet verwacht dat deze score uit mijn test zou komen en al zeker niet voor de islam. In alle andere godsdiensten zijn de gnostische elementen uit de tijd geraakt. Zendingsdrang bijvoorbeeld en zo’n lelijke harde opvoeding voor kinderen of ongelijkheid van man en vrouw. Of die onzin van de zondeval. De islam is de enige godsdienst, die maar blijft volharden in letterlijke onkunde om vrouwen als normale medemensen te zien. Dat is wel de helft van de bevolking!

Alleen moslims die niet praktizerend zijn, kennen deze punten van hun godsdienst nauwelijks en houden zich er ook niet aan. Onder dwang geïslamiseerde Koerden, Perzen en Grieken zijn hier voorbeelden van. Of bijvoorbeeld Berbers uit Algerije, die de vrouw naar eigen zeggen zelfs bóven de man plaatsen en zich meestal ook niet sluieren. Ze hebben alleen soms een traditionele crèmekleurige lange jas met een kanten monddoekje. Dat dateert uit de zeer gewelddadige oorlog tegen de Fransen in de zestiger jaren, toen vrouwen dit droegen om te voorkomen dat ze verkracht werden.

Al vaker heb ik gesteld dat een modernisering van de islam hard nodig is. In andere godsdiensten is dit ook gebeurd, zoals u kunt lezen in dit artikel. De sharia bijvoorbeeld is barbaars en middeleeuws. Die kun je echt vandaag de dag niet meer gebruiken, nu we het geciviliseerde Romeinse en Engelse recht kennen. De wereld groeit vooruit, maar de islam dwingt zijn weg terug in de geschiedenis en dat is zorgwekkend.

Wat is er nu zo moeilijk aan om vrouwen gewoon gelijkwaardig aan mannen te laten zijn? Om niet zo dwangmatig met kinderen om te gaan en mensen niet zo te dwingen de hele dag met hun geloof bezig te zijn? In islamitische landen is er geen gebedsruimte op het werk hoor! Werknemers stapelen hun gebeden gewoon op en bidden dan meerdere keren achter elkaar nadat ze uit zijn. Onderweg bidden ze zittend in een auto, bus, trein of vliegtuig. Maar hier in Europa moet alles plotseling wijken voor de islam. Dat is misbruik maken van de Europese gastvrijheid en dat weten moslims heel goed. Het is gewoon dat hun van kinds af aan geleerd wordt dat ze andersgelovigen niet hoeven te respecteren.

Gisteren ging een bericht rond op het nieuws over een Marokkaans meisje uit Nederland. Zij was dan influencer en had een of ander populair YouTubekanaal. Ze ging naar Marokko om daar een datingpartner te zoeken. Het selecteren liet ze door een hond doen, wat in de islam als minderwaardig geldt. Verder droeg ze een bijzonder kort rokje dat hier ook bekijks zou hebben opgeleverd. Wat deden de Marokkaanse autoriteiten? Wel, die arresteerden haar vanwege respectloos gedrag. Moslims die hier in Nederland rondlopen met een hoofddoek, een haatbaard of een djallaba en die eisen dat ze in die kledij moeten kunnen werken en zelfs bij de politie, gedragen zich net zo goed respectloos.

Ik geef in dit artikel niet mijn mening, omdat het een test is om te zien welke gnostische elementen er in zes verschillende godsdiensten te zien zijn. Zelf schrok ik van de hoge score van de islam, die misschien niet te boek staat als de meest tolerante godsdienst, maar waarvan ik dit ook niet had verwacht. Het gnosticisme gelooft letterlijk dat zijn gelovigen uitverkoren zijn om het kwaad op aarde te vertegenwoordigen. Een godsdienst die zoveel elementen hiermee deelt, is hard toe aan modernisering. Ik ben verreweg niet de enige die dit stelt. Het wordt echt tijd om theologen en imams met middeleeuwse denkbeelden te vervangen door mensen met bijdetijdse ideeën. Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn hier druk doende mee. Nu de rest nog! Het gnosticisme mag geen plek meer hebben op onze wereld.


Here underneath you can like, share and give a nice reaction!

Chariclea Ypsilanti

Chariclea Ypsilanti was born in Athens as a princess from the Byzantine Imperial Ypsilantis family. She was sold to the Netherlands as a child and tortured by the Satan Cult.                               Chariclea fought back. Obtained a Master's degree in Philology, studied music and speaks 11 languages. A proud mom of two boys she is a singer, a teacher, a business owner and a trauma therapist. Nowadays she works as an Anti Terrorism Agent for the US government.                                 Chariclea gives unique information on this website, known only by political leaders from all the world, whom she all knows personally.

Give a nice reaction: